Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Uwaga
 • Lack of access rights - File 'http:/static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/teb/2/16/1f642.png'

WIRUS SZTUKI 2020 WAKACYJNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE W KOK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 • Piotr
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 461

Szanowni Państwo duże zainteresowanie wakacyjnymi warsztatami w KOK skutkuje organizacją III turnusu w terminie od 13.07 do 17.07.2020.

WIRUS SZTUKI 2020 WAKACYJNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE W KOK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

29.06 - 03.07. 2020 oraz 06.07- 10.07. 2020 w godz. 10.00 - 14.00

W programie :

Wirus sztuki dla urody, czyli - projektowanie i wykonanie biżuterii ceramicznej oraz szklanej

Wirus sztuki dla przyrody, czyli - wspólne tworzenie plenerowego domku dla owadów

Wirus sztuki dla zabawy, czyli - gry, psikusy, kino młodego widza

Wirus sztuki dla Sztuki, czyli - tworzenie instalacji plenerowej inspirowanej twórczością Tadeusza Kantora

Koszt tygodniowych warsztatów 80 zł.

Przyjmowani są uczestnicy w wieku od 8 lat. Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy prowadzone są wyłącznie drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Warunkiem przyjęcia na warsztaty jest wypełnienie i przesłanie dokumentów dostępnych na stronie internetowej KOK. Po potwierdzeniu przyjęcia uczestnika na warsztaty należy uiścić opłatę na kontro KOK : Nr 86907600082001001382660003 W tytule przelewu należy wpisać „Warsztaty 2020” oraz imię i nazwisko uczestnika. Więcej informacji na stronie internetowej KOK - www.kornickiosrodekkultury.pl oraz pod nr tel. 61 8170 891, 503 016249.

Dokumenty do pobrania:

Karta uczestnika

Oświadczenia

Informacje

Regulamin zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania w Kórnickim Ośrodku Kultury w trakcie epidemii COVID-19

 • Piotr
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 212

Regulamin zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania

w Kórnickim Ośrodku Kultury w trakcie epidemii COVID-19Wstp:

Regulamin został opracowany na potrzeby zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego nałożonego na placówkę przez odpowiednie organy w czasie pandemii COVID-19, dotyczy wszystkich pracowników KOK oraz uczestników zajęć, na podstawie rekomendacji MKiDN w zakresie bezpiecznych warunków przywracania funkcjonowania tych instytucji.

 

Cel wdrażania rekomendacji:

 1. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych. 

 2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzenia się koronawirusa w związku z działalnością domów, centrów i ośrodków kultury. 

 3. Zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i współpracowników domów, centrów i ośrodków kultury oraz uczestników.

 

 

Regulamin prowadzenia działalności Kórnickiego Ośrodka Kultury w trakcie epidemii COVID-19:

 

1. Koordynatorami działalności KOK w czasie epidemii są:

Dyrektor - Sławomir Animucki

Główna księgowa – Anna Andrzejewska

Starszy instruktor plastyki - Piotr Mastalerz

 

2. Utrzymuje się w możliwie jak najszerszym stopniu prowadzenie działalności statutowej w sieci.  

 

3. Prowadzi się formy działalności KOK, nie wymagające bezpośrednich kontaktów z publicznością poprzez zajęcia, konkursy, wystawy on-line.

 

4. Umożliwia się prowadzenie zajęć ruchowych (w tym artystycznych) oraz z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej KOK na otwartych przestrzeniach: 

o wymiarach minimum 62x30 m - obowiązujący limit uczestników to 14 osób (+ 2 osoby prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m, 

-o wymiarach minimum 105x68 m - obowiązujący limit uczestników to 22 osoby (+ 4 osoby prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m. 

 

5. Umożliwia się prowadzenie zajęć ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w budynku KOK gdzie na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2. Zgodnie z wytycznymi MKiDN w KOK mogą być prowadzone zajęcia:

Sala kominkowa – 4 os. +1 prowadzący

Sala widowiskowa – 7 os. + 1 prowadzący lub 6 os. i 2 prowadzących

Sala plastyczna – 2 os. + 1 prowadzący

Sala instruktorów – 1 os. + prowadzący

6. Umożliwia się prowadzenie indywidualnych zajęć (prowadzący - uczestnik)  z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują. 

7. W przypadku zajęć na instrumentach dętych, dystans pomiędzy osobami musi wynosić minimum 3 m, a grający nie powinni kierować instrumentów w stronę innych osób.

8. Podczas zajęć ruchowych (tanecznych) dopuszcza się nienoszenie maseczek z jednoczesnym zachowaniem dystansu uczestników i prowadzących

9. W celu zapewnienia bezpiecznej organizacji zajęć ustala się organizację zajęć według schematu:

- 1. grupa zajęciowa wchodzi do budynku z zachowaniem dystansu, dezynfekuje ręce i niezwłoczne udaje się do sali zajęć. Po zajęciach niezwłocznie pojedynczo opuszcza budynek KOK.

- Przerwa techniczna na wietrzenie pomieszczeń i odkażanie sprzętów po każdych zajęciach. 

- 2. grupa zajęciowa jak wyżej

 

10. Zaniechanie, do czasu wznowienia projekcji filmów, wystawiania przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych w zamkniętych pomieszczeniach. W przypadku złagodzenia obostrzeń stosowanie w tym zakresie wytycznych właściwych dla tej działalności.

 Regulamin zapewnienia przez KOK bezpieczeństwa pracownikom i uczestnikom zajęć :

 1. KOK informuje pracowników, a także uczestników zajęć o zakazie przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższe sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia - wezwaniu pogotowia ratunkowego.  

 

 1. Dzieli realizowane przez instytucję zadania tak, aby ich część - niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie - mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie.

 

 1. Organizuje stanowiska pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).

 

 1. Organizuje tryb pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego.

 

 1. KOK zapewnia pracownikom środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe, preparaty do dezynfekcji rąk ), a uczestnikom (rękawice jednorazowe i preparaty do dezynfekcji rąk ).

 

 1. KOK zapewnienia, w miarę możliwości, wietrzenie pomieszczeń.

 

 1. KOK ogranicza do niezbędnego minimum spotkania i narady wewnętrzne; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.

 

 1. KOK ogranicza korzystanie przez pracowników i współpracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:

- wprowadzenie różnych godzin przerw,

- zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

 

 1. KOK otacza szczególną troską pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażuje w bezpośredni kontakt z odbiorcą osób powyżej 60 roku życia oraz przewlekle chorych.

 

10. Przydatne instrukcje:

- mycia rąk 

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

- dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

- prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

- prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

Regulamin zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie KOK:

 1. KOK umieszcza w widocznym miejscu przed wejściem do budynku (sali, pracowni itd.) informacji o maksymalnej liczbie odbiorców, mogących jednocześnie przebywać w KOK.

 

 1. KOK zapewnia odbiorcom środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło).

 

 1. Upublicznia się na stronach internetowych i kanałach społecznościowych KOK informacje o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń KOK.

 

 1. Wywiesza się w pomieszczeniach instrukcje sanitarnohigieniczne, dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – także instrukcji dezynfekcji rąk.

 

 1. KOK zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy.

 

 1. Ogranicza się liczebność odbiorców, adekwatnie do obowiązujących przepisów , w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego:

Sala kominkowa – 5 os. + prowadzący

Sala widowiskowa – 7 os. + prowadzący

Sala plastyczna – 2 os. + prowadzący

Sala instruktorów – 1 os. + prowadzący

 

 1. Zawiesza się korzystanie z pomieszczenia kuchennego do odwołania.

 

 1. Pracownicy i współpracownicy KOK dopilnowują, aby uczestnicy dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawice ochronne oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos.

   

 2. W KOK mogą przebywać wyłącznie uczestnicy zajęć, pracownicy (współpracownicy) KOK.

 

 1. Ogranicza się godziny otwarcia KOK.

 

 1. Ogranicza się możliwość korzystania z szatni.

 

 1. Ogranicza się liczbę osób przebywających w toaletach do jednej.

 

 1. Wyznacza się salę instruktorów jako pomieszczenie izolacji osoby z objawami chorobowymi wyposażoną w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący.

 

10. Umieszcza się na tablicy ogłoszeń numery telefonów do koordynatorów stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 

Regulamin postępowania w KOK dla pracowników i współpracowników:

1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem i zdezynfekować dostępnym środkiem.

2. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne, regularnie dezynfekować ręce podczas zajęć z uczestnikami warsztatów. W przypadku przebywania samodzielnego lub do trzech osób – pracowników KOK istnieje możliwość nie stosowania maseczek. Należy jednak zachować zasady bezpieczeństwa (dystans, dezynfekcja w przypadku kontaktu z tym samym przedmiotem).

3. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).

4. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp.

8. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

9. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

10. Prowadzić listę obecności uczestników zajęć w KOK.

11. Przed podjęciem pracy pracownik i współpracownik jest zobowiązany wypełnić oświadczenie pracownika/współpracownika KOK – Załącznik nr 2.

 

 

Regulamin dla uczestników zajęć w KOK:

 

1. W zajęciach KOK mogą brać udział jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych (w tym kaszel i katar) po wypełnieniu i podpisaniu stosownego oświadczenia (zał. 1)

2. Uczestnicy w wieku wczesnoszkolnym mogą być przyprowadzane i odbierane jedynie przez osoby zdrowe przed wejściem do budynku KOK.

3. Uczestnicy powinni mieć przy sobie maseczkę. Do placówki należy wchodzić w maskach (dotyczy tylko osób dorosłych).

4. Bezpośrednio po wejściu do placówki należy zdezynfekować ręce dostępnym płynem (dotyczy tylko dorosłych!), dziecko myje ręce wodą z mydłem w łazience.

5. Uczestnicy zajęć stosują zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem , nie podają ręki na powitanie, zachowują dystans, a także unikają dotykania oczu, nosa i ust.

6. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracają uwagę innym w tym zakresie.

7. Uczestnik nie może wnosić do placówki niepotrzebnych przedmiotów.

 

Procedury na wypadek wystpienia objawów infekcji

1. W razie wystąpienia objawów infekcji koordynatorami działalności KOK w czasie pandemii są:

Dyrektor - Sławomir Animucki

Główna księgowa – Anna Andrzejewska

Starszy instruktor plastyki - Piotr Mastalerz

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

3. Uczestnik, u którego w trakcie pobytu w KOK stwierdzono objawy infekcji, takie jak: złe samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione oczy, katar, ból brzucha lub problemy żołądkowe, kaszel, itp.), zostaje niezwłocznie odizolowany w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. izolatorium. (Sala instruktorów).

4. Gdy u uczestnika stwierdzi się objawy infekcji, rodzic lub uczestnik zobowiązany jest do kontaktu z lekarzem i ustalenia z pewnością przyczyny jej wystąpienia. Uczestnik może wrócić na zajęcia w KOK pod warunkiem pozytywnej decyzji lekarza i braku innych objawów.

5. Prowadzący zawiadamia dyrektora/koordynatora o zaistniałej sytuacji. Jeśli uczestnik jest niepełnoletni rodzic ma obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po zgłoszeniu przez prowadzącego. Dyrektor/koordynator zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną o danej sytuacji w KOK.

6. Pracownik, u którego pojawiły się objawy infekcji w trakcie pracy (duszności, kaszel, gorączka) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie opuszcza stanowisko pracy. Zostaje niezwłocznie odizolowany w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. izolatorium. Dalej postępuje zgodnie z wytycznymi stacji sanitarno-epidemiologicznej.

7. Pracownik, u którego objawy infekcji pojawiły się w domu zgłasza ten fakt niezwłocznie dyrektorowi/koordynatorowi, który podejmuje dalsze działania zgodnie z wytycznymi. Dyrektor/koordynator zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną o danej sytuacji w KOK.Postanowienia końcowe

 1. Regulamin i procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

 2. Wszelkich zmian w regulaminach i procedurach może dokonać dyrektor placówki przez uchylenie, zmianę lub uzupełnienie dotychczasowych zapisów

 3. O zmianach w regulaminach i procedurach dyrektor informuje pracowników i uczestników zajęć.

 4. Regulaminy i procedury obowiązują do odwołania.Załączniki:

 1. Oświadczenie uczestnika (rodzica/opiekuna) zajęć w KOK

 2. Oświadczenie pracownika/współpracownika KOK

 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Dyrektor Kórnickiego Ośrodka Kultury

Sławomir Animucki, 08.06.2020.

 

 

 

 

Dzień Kobiet w KOK 7 marca 2020 godz. 16:00

Dzień kobiet w KOK.
7 marca 2020 r. godz. 16:00 Kórnicki Ośrodek Kultury
Zapraszamy na wernisaż fotografii artystycznej
Katarzyny Nowackiej
„Przez kobietę o kobietach”
oraz na spotkanie z
Pauliną Jóźwiak - stylistką
Pauliną Rogacką - kosmetyczką
Sztuka maskowania,
czyli warsztaty stylizacji ubioru
i pielęgnacji cery

Eko - sztuka w KOK.

Eko - sztuka w KOK.

 

Tegoroczne zimowe warsztaty artystyczne w KOK poświęcone były eko - sztuce. Pod kierunkiem Jarosława Janasa i Piotra Mastalerza - profesjonalnych artystów plastyków oraz z pomocą Andrzeja Filipiaka - stolarza i Marleny Filipiak - etnografa - uczestnicy warsztatów poznali pojęcia związane ze sztuką ziemi i eko-sztuką i ekologią.

Efektem pracy były wykonane z drewna mobilne skrzynki, w których zasadzono kwiatki - bratki. Takie doniczki - spacerówki najlepiej uzmysłowiły stosunek młodych twórców do przyrody, środowiska naturalnego, eko-sztuki. Kwiatek - bratek stawał się personifikacją przyjaciela, z którym można wyjść, przewieźć w inną przestrzeń, pokazać światu.

Drugim zrealizowanym projektem były hotele dla owadów. Wykonane z drewna, gliny, trzciny, trawy stanowiły piękne obiekty dekoracyjne, co nie przeszkadzało w pełnieniu funkcji schronienia.

W ten sposób udało się zmienić nieco stosunek uczestników warsztatów do owadów. Przestały być wyłącznie gryzącymi natrętami i stały się współmieszkańcami otaczającego świata.

ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE W KÓRNICKIM OŚRODKU KULTURY

 • Piotr
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 938

ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE
W KÓRNICKIM OŚRODKU KULTURY
dla dzieci i młodzieży szkolnej od lat 8
27 - 31 STYCZNIA oraz 3 - 7 LUTEGO 2020
w godz. 10:00 - 14:00
Zapraszamy dzieci i młodzież na warsztaty artystyczne w Kórnickim Ośrodku Kultury, tym razem poświęcone Eko -art czyli sztuce ekologicznej. uczestnicy dowiedzą się czym ona jest i z czego ją się tworzy.

W programie
warsztaty ceramiczne
Wykonanie obiektów artystycznych z naturalnych materiałów:
-eko domki dla owadów
-mobilne eko skrzynki dla roślin
Spektakle ekologiczne Fundacji PANGEA
„ gdzie rośnie czekolada” oraz „ eko piraci”
ponadto
kino młodego widza
gry i zabawy

Zapisy pod nr tel. 61 8170 891, 503 016 249
oraz e-mail: kontakt@kornickiosrodekkultury.pl
Uwaga ! Liczba miejsc ograniczona.

NABÓR DO ORKIESTRY DĘTEJ

 • Piotr
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 793

Chcesz poznać ludzi z pasją i talentem?

Chcesz dołączyć do tych, którzy tworzyli kórnicką kulturę od ponad 90. lat?

Chcesz nauczyć się grać na instrumencie dętym?

 

KÓRNICKA ORKIESTRA DĘTA im. Księcia Józefa Poniatowskiego,

działająca przy Kórnickim Ośrodku Kultury

ogłasza nabór kandydatów.

Zapewniamy nuty, instrumenty i bezpłatną naukę.

Spotkanie organizacyjne, połączone z rozmową kwalifikacyjną

odbędzie się 18 stycznia 2020 r. w godzinach 15.00 do 17.00

w siedzibie KOK ul. Prowent 6.

Serdecznie zapraszamy!

Wyniki konkursu na kartkę świąteczną 2019

 • Piotr
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 1430

WYNIKI KONKURSU

NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

2019

 

Prace oceniane były w 4 kategoriach wiekowych:

 

1. grupa najmłodsza 3 do 6 lat

 

I miejsce: Kacper Antosik, Celina Krogulec

        

Kacper Antosik                     Celina Krogulec

II miejsce: Roksana Korchinska, Wojciech Maćkowiak

 

Roksana Korchinska      Wojciech Maćkowiak

 

III miejsce: Jan Bazela, Oliwia Beimowicz

 

Jan Bazela                      Oliwia Beimowicz

Wyróżnienia: Olivier Wojciechowski, Antonina Pieczyńska, Lena Sobczak, Antoni Kujawa, Piotr Kuźniak, Zofia Nowakowska, Jaśmina Błochowiak, Maciej Chomka, Paweł Gacek, Blanka Kociela, Henryk Radojewski, Tomasz Kuźma, Marcel Zdrenka, Oliwier Urbaś, Jakub Skrobiszewski, Nela Fornasz

         

Olivier Wojciechowski    Antonina Pieczyńska      Lena Sobczak                 Antoni Kujawa               Piotr Kuźniak      

 

           

Zofia Nowakowska        Jaśmina Błochowiak        Maciej Chomka              Paweł Gacek                 Blanka Kociela

 

            

Henryk Radojewski        Tomasz Kuźma                Marcel Zdrenka             Oliwier Urbaś                 Jakub Skrobiszewski,

 

Nela Fornasz

2. grupa młodsza 7 do 9 lat

 

I miejsce: Amelia Kociela

II miejsce: Barbara Wachowiak

III miejsce: Aleksandra Zimowska

 

3. grupa średnia 10 do 12 lat

 

I miejsce: Zuzanna Raźniewska, Zuzanna Zimowska

 

Zuzanna Raźniewska                          Zuzanna Zimowska

II miejsce: Maja Nowak, Oliwia Woźniak

 

Maja Nowak                 Oliwia Woźniak

III miejsce: Franciszek Wachowiak

Franciszek Wachowiak

 

4. grupa starsza 13 do 16 lat

 

I miejsce: Maria Anna Karpińska

II miejsce: Marika Godlewska

III miejsce: Marianna Jankowiak