Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

WIRUS SZTUKI 2020 WAKACYJNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE W KOK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 • Piotr
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 1042

Szanowni Państwo duże zainteresowanie wakacyjnymi warsztatami w KOK skutkuje organizacją III turnusu w terminie od 13.07 do 17.07.2020.

WIRUS SZTUKI 2020 WAKACYJNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE W KOK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

29.06 - 03.07. 2020 oraz 06.07- 10.07. 2020 w godz. 10.00 - 14.00

W programie :

Wirus sztuki dla urody, czyli - projektowanie i wykonanie biżuterii ceramicznej oraz szklanej

Wirus sztuki dla przyrody, czyli - wspólne tworzenie plenerowego domku dla owadów

Wirus sztuki dla zabawy, czyli - gry, psikusy, kino młodego widza

Wirus sztuki dla Sztuki, czyli - tworzenie instalacji plenerowej inspirowanej twórczością Tadeusza Kantora

Koszt tygodniowych warsztatów 80 zł.

Przyjmowani są uczestnicy w wieku od 8 lat. Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy prowadzone są wyłącznie drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Warunkiem przyjęcia na warsztaty jest wypełnienie i przesłanie dokumentów dostępnych na stronie internetowej KOK. Po potwierdzeniu przyjęcia uczestnika na warsztaty należy uiścić opłatę na kontro KOK : Nr 86907600082001001382660003 W tytule przelewu należy wpisać „Warsztaty 2020” oraz imię i nazwisko uczestnika. Więcej informacji na stronie internetowej KOK - www.kornickiosrodekkultury.pl oraz pod nr tel. 61 8170 891, 503 016249.

Dokumenty do pobrania:

Karta uczestnika

Oświadczenia

Informacje

Regulamin zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania w Kórnickim Ośrodku Kultury w trakcie epidemii COVID-19

 • Piotr
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 1301

 

Regulamin działalności Kórnickiego Ośrodka Kultury

w czasie pandemii  COVID-19

obowizujcy od 1 września 2020 r.

 

Wstp:

Regulamin  został opracowany na potrzeby zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego nałożonego na placówkę przez odpowiednie organy w czasie pandemii COVID-19, dotyczy wszystkich pracowników KOK oraz uczestników zajęć, na podstawie rekomendacji MKiDN w zakresie bezpiecznych warunków przywracania funkcjonowania tych instytucji.

 

Cel wdrażania rekomendacji:

 1. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych. 
 2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzenia się koronawirusa w związku z działalnością domów, centrów i ośrodków kultury. 
 3. Zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i współpracowników domów, centrów i ośrodków kultury oraz uczestników.

 

 

Regulamin prowadzenia działalności Kórnickiego Ośrodka Kultury:

 

1.Koordynatorami działalności KOK w czasie pandemii są:

Dyrektor - Sławomir Animucki

Główna księgowa – Anna Andrzejewska

Starszy instruktor plastyki  - Piotr Mastalerz

 

2. Utrzymuje się  częściowo prowadzenie działalności statutowej w sieci.  

 

3. Prowadzi się  formy działalności KOK, nie wymagające bezpośrednich kontaktów z publicznością poprzez zajęcia, konkursy, wystawy on-line.

 

4. Umożliwia się prowadzenie zajęć ruchowych (w tym artystycznych) oraz z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej KOK na otwartych przestrzeniach z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m.

 

5. Umożliwia się prowadzenie zajęć ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w budynku KOK gdzie na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2. Zgodnie z powyższym w KOK mogą być prowadzone zajęcia:

Sala kominkowa – 5 os. + prowadzący

Sala widowiskowa – 7 os. + prowadzący

Sala plastyczna – 2 os. + prowadzący

Sala instruktorów – 1 os. + prowadzący

 

6. Umożliwia się  prowadzenie indywidualnych zajęć (prowadzący - uczestnik)  z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują. 

 

 

7.  Zapewnia się w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń po każdych zajęciach. 

 

8.  Umożliwia się organizację wydarzeń kulturalnych  w zamkniętych pomieszczeniach KOK zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

 

Regulamin zapewnienia przez KOK bezpieczeństwa pracownikom i uczestnikom zajęć :

1. KOK informuje pracowników,  a także uczestników zajęć o zakazie przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższe sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia - wezwaniu pogotowia ratunkowego.  

2. Dzieli realizowane przez instytucję zadania tak, aby ich część - niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie - mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie.

3. Organizuje stanowiska pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).

4. Organizuje tryb pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego.

5. KOK zapewnia pracownikom środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe, preparaty do dezynfekcji rąk ), a uczestnikom (rękawice jednorazowe i preparaty do dezynfekcji rąk ).

6. KOK zapewnienia, w miarę możliwości, wietrzenie nieklimatyzowanych pomieszczeń.

7. KOK ogranicza do niezbędnego minimum spotkania i narady wewnętrzne; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.

8. KOK ogranicza korzystanie przez pracowników i współpracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:

- wprowadzenie różnych godzin przerw,

- zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

9. KOK otacza szczególną troską pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażuje w bezpośredni kontakt z odbiorcą osób powyżej 60 roku życia oraz przewlekle chorych.

 

10. Przydatne instrukcje:

- mycia rąk 

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

- dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

- prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

- prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

 

Regulamin zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie KOK:

1. KOK umieszcza  w widocznym miejscu przed wejściem do budynku (sali, pracowni itd.) informacji o maksymalnej liczbie odbiorców, mogących jednocześnie przebywać w KOK.

2. KOK zapewnia odbiorcom środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło).

3. Upublicznia się  na stronach internetowych i kanałach społecznościowych KOK informacje  o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń KOK.

4. Wywiesza się  w pomieszczeniach instrukcje sanitarnohigieniczne, dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – także instrukcji dezynfekcji rąk.

5. KOK zapewnia sprzęt i środki  oraz monitoruje codzienne  prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy.

6. Ogranicza się  liczebność odbiorców, adekwatnie do obowiązujących przepisów , w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego:

Sala kominkowa - 5 os. + prowadzący

Sala widowiskowa -  7 os. + prowadzący

Sala plastyczna – 2 os. + prowadzący

Sala instruktorów – 1 os. + prowadzący

7. Zawiesza się korzystanie z pomieszczenia kuchennego do odwołania.

8. Pracownicy i współpracownicy KOK dopilnowują, aby uczestnicy dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawice ochronne oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos.

9. Ogranicza się godziny otwarcia KOK.

10. Ogranicza się  możliwość korzystania z szatni.

11. Ogranicza się liczbę osób przebywających w toaletach do jednej.

12. Wyznacza się salę instruktorów jako pomieszczenie izolacji osoby z objawami chorobowymi wyposażoną  w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący.       

13.Umieszcza się na tablicy ogłoszeń  numery telefonów do Wojewódzkiej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu  tel. 61 8544 800.

 

 

Regulamin postępowania w KOK dla pracowników i współpracowników:

1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem i zdezynfekować dostępnym środkiem.

2. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne, regularnie dezynfekować ręce podczas zajęć z uczestnikami warsztatów

3. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).

4. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp.

8. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

9. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

10. Prowadzić  listę obecności uczestników zajęć w KOK.

11. Przed podjęciem pracy pracownik i współpracownik jest zobowiązany wypełnić oświadczenie pracownika/współpracownika KOK – Załącznik nr 3.

 

Regulamin dla uczestników zajęć w KOK:

1. W zajęciach KOK mogą brać udział jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych (w tym kaszel i katar) po wypełnieniu i podpisaniu stosownego oświadczenia (zał. 1, zał. 2)

2. Każde uczestnik przed wejściem do KOK będzie miał mierzoną temperaturę. Będzie ona mierzona również w ciągu dnia.

3. Uczestnicy w wieku szkolnym mogą być przyprowadzane i odbierane jedynie przez osoby zdrowe przed wejściem do budynku KOK.

4. W przestrzeni  KOK konieczne jest używanie przez Uczestnika zajęć maseczki ochronnej oraz dezynfekcja rąk.

5. Bezpośrednio po wejściu do placówki należy zdezynfekować ręce dostępnym płynem.

6. Uczestnicy zajęć stosują zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem , nie podają ręki na powitanie, zachowują dystans, a także unikają dotykania oczu, nosa i ust.

7. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracają uwagę innym w tym zakresie.

8. Uczestnik  nie może wnosić do placówki niepotrzebnych przedmiotów.

9. Jeżeli istnieje z Państwa strony potrzeba dłuższej konsultacji/rozmowy, prosimy o sms na telefon pracowników KOK (61 8170 891, 515 229 660, 503016249 ).  Oddzwonimy w chwili umożliwiającej rozmowę.

 

Procedury na wypadek wystpienia objawów infekcji

1. W razie wystąpienia objawów infekcji koordynatorami działalności KOK w czasie pandemii są:

Dyrektor - Sławomir Animucki

Główna księgowa – Anna Andrzejewska

Starszy instruktor plastyki  - Piotr Mastalerz

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

3. Uczestnik, u którego w trakcie pobytu w KOK stwierdzono objawy infekcji, w tym wzrost temperatury lub zostaną zauważone jakiekolwiek symptomy infekcji jak: złe samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione oczy, katar, ból brzucha lub problemy żołądkowe, nietrzymanie moczu lub kału, kaszel, itp.), zostaje niezwłocznie odizolowany w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. izolatorium. (Sala instruktorów).

4. Gdy u uczestnika stwierdzi się podwyższoną temperaturę, rodzic lub uczestnik zobowiązany jest do kontaktu z lekarzem i ustalenia z pewnością przyczyny jej wystąpienia. Uczestnik może wrócić na zajęcia w KOK pod warunkiem pozytywnej decyzji lekarza i braku innych objawów.

5. Prowadzący zawiadamia dyrektora/koordynatora o zaistniałej sytuacji. Jeśli uczestnik jest niepełnoletni rodzic ma obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po zgłoszeniu przez prowadzącego. Dyrektor/koordynator zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną o danej sytuacji w KOK. 

6. Pracownik, u którego pojawiły się objawy infekcji w trakcie pracy (duszności, kaszel, gorączka) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie opuszcza stanowisko pracy. Zostaje niezwłocznie odizolowany w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. izolatorium. Dalej postępuje zgodnie z wytycznymi stacji sanitarno-epidemiologicznej.

7. Pracownik, u którego objawy infekcji pojawiły się w domu zgłasza ten fakt niezwłocznie dyrektorowi/koordynatorowi, który podejmuje dalsze działania zgodnie z wytycznymi. Dyrektor/koordynator zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną o danej sytuacji w KOK.

 

Postanowienia końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Wszelkich zmian w procedurach może dokonać dyrektor placówki przez uchylenie, zmianę lub uzupełnienie dotychczasowych zapisów
 3. O zmianach w procedurach dyrektor informuje pracowników i uczestników zajęć.
 4. Procedury obowiązują do odwołania.

 

Załączniki:

 1. Oświadczenie uczestnika (rodzica/opiekuna) zajęć w KOK
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 3. Oświadczenie pracownika/współpracownika KOK