Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

II KÓRNICKI FESTIWAL PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH

pastedGraphic.png

Regulamin II Kórnickiego Festiwalu Przedmiotów Artystycznych "Guzik z pętelką.”

 1. Organizatorem konkursu jest Kórnicki Ośrodek Kultury, ul. Prowent 6, Kórnik.
 2. Celem konkursu jest prezentacja i promocja lokalnej twórczości z zakresu szeroko pojętego rękodzieła, zorganizowanie miejsca do wspólnej wymiany doświadczeń dobrych praktyk oraz integracja lokalnej społeczności. 
 3. Prace z różnych dziedzin rękodzieła przyjmujemy w terminie 01 – 14.12.2018r.
 4. Prace można zgłaszać w następujących kategoriach: 

a) Człowiek (w tym szydełko, druty, szycie – przedmioty codziennego użytku, służące bezpośrednio człowiekowi, np. szalik).

 b) Wnętrze (w tym wystrój okien, tkactwo, makrama - przedmioty codziennego użytku, związane bezpośrednio z wystrojem/wyposażeniem wnętrz).

c) Rytuał (ozdoby świąteczne, choinkowe, zabawki i inne).

 1. Prace można zgłaszać na jeden z trzech sposobów:
 1. Przynosząc osobiście pracę z dołączoną kartą zgłoszeniową do Kórnickiego Ośrodka Kultury w terminie 01.14.2018r. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00. Każda praca powinna być zapakowana być oraz podpisana imieniem, nazwiskiem autora i tytułem.

LUB

 1. Przynosząc do Kórnickiego Ośrodka Kultury kartę zgłoszeniową wraz z wydrukowaną dokumentacją fotograficzną (1-3 zdjęcia do każdej pracy).

LUB

 1. Przesyłając zgłoszenie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- Formularz zgłoszeniowy, osobno dla każdej pracy.

- Dokumentację fotograficzną zgłoszonej pracy (max. 3 fotografie w formacie .jpg nie przekraczające rozmiaru 1 MB każda). Każde zdjęcie powinno być opisane nazwiskiem, imieniem autora oraz tytułem pracy. Po przesłaniu zgłoszeniu organizatorzy poinformują drogą mailową, że zgłoszenie dotarło. W przypadku braku kontaktu ze strony organizatora powyżej 7 dni od terminu zgłoszenia prosimy o kontakt. 

 1. Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie o przyjęciu na festiwal, lista osób przyjętych zostanie również opublikowana na stronie internetowej Kórnickiego Ośrodka Kultury. 
 2. Ilość nadesłanych prac nie może przekraczać trzech sztuk w każdej kategorii.
 3. W II połowie grudnia jury wyłoni prace, które zostaną zaprezentowane na festiwalu oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Jury zastrzega sobie prawo do nie dopuszczenia do festiwalu prac o niskim poziomie artystycznym lub technicznym.
 4. Po zakwalifikowaniu do festiwalu uczestnicy powinni dostarczyć prace do siedziby organizatora (ul. Prowent 6, Kórnik) do 03.01.2019r. Każda praca powinna być zapakowana być oraz podpisana imieniem, nazwiskiem autora i tytułem.
 5. Wernisaż prac i ogłoszenie wyników odbędzie się 05.01.2019r. w budynku Kórnickiego Ośrodka Kultury o godz. 16:00.Wystawa prac potrwa do 12.01.2019r.
 6. Odbiór prac nastąpi po zakończeniu festiwalu, prace można odbierać osobiście lub po uzgodnieniu z organizatorem przesyłką pocztową (koszt przesyłki ponosi autor pracy). Organizator nie zapewnia ubezpieczenia prac na czas transportu oraz ekspozycji. Uczestnicy mogą ubezpieczyć prace we własnym zakresie.
 7. Wysłanie zgłoszenia na Festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, zgodą na bezpłatne publikowanie fotografii prac w mediach, Internecie i publikacjach dotyczących Festiwalu oraz na przetwarzanie danych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby realizacji Festiwalu zgodnie z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)).
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji prac w mediach, serwisach społecznościach, katalogach i ulotkach związanych z organizacją Festiwalu bez dodatkowego honorarium. 
 9. Zgłaszający wysyłając Formularz zgłoszeniowy oświadczają, że są autorami zgłoszonych prac i prace te nie są obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich. 
 10. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane na bieżąco przez Organizatora.

 

TERMINARZ

01-14.12.2018r. – przyjmowanie zgłoszeń.

Do 03.01.2019r. – dostarczenie prac na wystawę.

05.01.2019r. – wernisaż wystawy konkursowej oraz ogłoszenie wyników konkursu.

05 – 12.01.2019r. – wystawa prac.  

 

 Karta zgłoszenia do pobrania - TUTAJ

 

 

 

 

pastedGraphic_1.png

KARTA ZGŁOSZENIOWA

IMIĘ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NAZWISKO……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ADRES ZAMIESZKANIA, TELEFON, E-MAIL…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DATA URODZENIA……………………………………………………………………………………………………………………………….

NOTA BIOGRAFICZNA……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TYTUŁ PRACY………………………………………………………………………………………………………………………………………

TECHNIKA……………………………………………………………………………………………………………………………………………

WYMIARY……………………………………………………………………………………………………………………………………………

KATEGORIA…………………………………………………………………………………………………………………………………………

OPIS (MAX. 200 ZNAKÓW) ………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), niniejszym upoważniam do przetwarzania danych osobowych Kórnicki Ośrodek Kultury w celu organizacji Festiwalu Przedmiotów Artystycznych, w tym publikacji mojego imienia i nazwiska w mediach, podpisach prac, katalogach, stronie internetowej. Zgody udzielam od momentu podpisania niniejszego formularza do odwołania. 

Kórnik……………………………  (data)                                   ……………………………………………………………………………  (podpis)