Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Obowiązek informacyjny

Obowiązek Informacyjny

według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej Rozporządzeniem informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Kórnicki Ośrodek Kultury,
  ul. Prowent 6, 62 -035 Kórnik, reprezentowany przez Dyrektora Kórnickiego Ośrodka Kultury;

 2. Inspektorem Ochrony Danych w Kórnickim Ośrodku Kultury jest Pani Agnieszka Lewicka – Bachman, e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji:

 1. czynności statutowych określonych w uchwale nr XXXV/444/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 czerwca 2017 r.

 2. działalności kulturalnej określonej w ustawie z dnia 25 października 1991 r.
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 862);

 3. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku
  z realizowaniem zadań przez Kórnicki Ośrodek Kultury na podstawie art. 6 ust.
  1 lit. c Rozporządzenia;

 4. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku
  z realizowaniem zadań przez Kórnicki Ośrodek Kultury na podstawie art. 6 ust.
  1 lit. e Rozporządzenia;

4. Administrator może przekazać Państwa dane osobowe upoważnionym podmiotom:

a) na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b) które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania poszczególnych zadań Kórnickiego Ośrodka Kultury;

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia działalności przez Kórnicki Ośrodek Kultury. Przy czym podanie danych jest:

a) obowiązkowe, jeśli tak zostało to określone w przepisach prawa;

b) dobrowolne, jeśli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy.Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji działalności statutowej lub niezawarcie umowy.