Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Logo

Koncerty zespołu NIEPOWAŻNI

Koncerty zespołu NIEPOWAŻNI. Uwaga zmiana godziny koncertu na 20:00.

Zasady organizacji i uczestnictwa w trakcie imprez plenerowych Kórnickiego Ośrodka Kultury w roku 2020 w trakcie epidemii COVID-19.

1. Organizatorem Wydarzenia jest Kórnicki Ośrodek Kultury ul. Prowent 6, 62-035 Kórnik

2. Zasady opracowano zgodnie z obowiazujacymi przepisami sanitarnymi i wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

3. Dyrektor na czas imprezy wyznacza koordynatora do spraw sanitarnych.

4. Informuje się uczestników imprezy (strony internetowe, plakaty, komunikaty) o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacja regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiazany przestrzegać.

Podczas wydarzenia obowiazuje klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych o stanie zdrowia pozyskanych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu koronawirusowi SARS-Cov-19 dostępna w siedzibie KOK i na stronie internetowejwww.kornickiosrodekkultury.pl.

Zasady pracy artystycznej i wykonawczej:

- Artyści/wykonawcy zobowiazani sa do wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia przed przystapieniem do pracy.

- Artyści/wykonawcy zobowiazani sa do zachowania 1,5-metrowej odległości o ile to możliwe ( w przypadku mniejszej odległości konieczność zakrywania ust i nosa)

- Zapewnienie środków dezynfekujacych na zapleczu i na scenie dla artystów/wykonawców

Zasady organizacji widowni:

- Zapewnienie co najmniej 5 m2 na osobę;
- Obowiazek zachowania 1,5-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami;
- Wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniajacych zachowanie dystansu;
- Konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób;
- Wyraźne oddzielenie i oznaczenie terenu między scena a widownia (w odległości 2 metrów od sceny/artystów, w przypadku występów wokalnych – min. 6 metrów)

- Na terenie wydarzenia rozmieszcza się tablice informacyjne przypominajace o obowiazku noszenia maseczek i zachowania dystansu.

- Podczas wydarzenia konferansjer przypomina o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego

- W przypadku widowni z miejscami siedzacymi wygradza się teren z zachowaniem 1,5 metrowej odległości między krzesłami.

page1image2320425920

Uwaga! Obowiazek zachowania dystansu między uczestnikami nie dotyczy:

  • osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

  • osoby, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnościa lub osobie, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

• osób wspólnie zamieszkujacych lub gospodarujacych
Źródło: Rozporzadzenie Rady Ministrów z 19.06.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w zwiazku z wystapieniem stanu epidemii: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000106601.pdf.

page2image2361804544
Kórnicki Ośrodek Kultury, ul. Prowent 6; 62-035 Kórnik | Telefon: +48 (61) 8170 891
Stworzone dzięki © Studio Przy Lesie | Wszelkie prawa zastrzeżone.