Deklaracja dostępności - Kórnicki Ośrodek Kultury
Slider

KÓRNICKI
OŚRODEK
KULTURY

Deklaracja dostępności Kórnickiego Ośrodka Kultury

Kórnicki Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kórnickiego Ośrodka Kultury.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Mastalerz.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 503016249

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Sławomir Animucki
 • Adres: 62-035 Kórnik
  ul. Prowent 6
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 515229660

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Brak podjazdu dla wózka inwalidzkiego,
 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych
 • Brak windy
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza PJM

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 1. Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.
 2. Na stronie zastosowano technologie "skip links" - szybkie przemieszczanie do wskazanych elementów strony.
 3. Fokus jest dobrze widoczny
 4. Nawigacja klawiaturą jest dostępna dla każdego elementu strony

Inne informacje i oświadczenia

Kórnicki Ośrodek Kultury dołóży wszelkich starań aby dbać o dostępność cyfrową strony internetowej oraz publikowanej na niej dokumentów. Jeśli znajdziesz jakiś błąd na stronie, poinformuj nas o tym.

Kórnicki Ośrodek Kultury

 • 62-035 Kórnik
  ul. Prowent 6
 • tel: 61 817 08 91
 • kontakt@kornickiosrodekkultury.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 61 817 08 91
e-mail: kontakt@kornickiosrodekkultury.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu
Wróć na początek strony