Klub dobrego filmu

Klub Dobrego Filmu prowadzony przez Sławomira Animuckiego rozpoczął działalność w październiku 2008 r. Jego głównym celem było i jest spotkanie z widzami, zapoznanie z ciekawi dziełami filmowymi i rozmowa o nich. Prezentowane filmy to najnowsze i starsze produkcje wydane na DVD i BD oraz autorskie prace offowe plastyków, filmowców, animatorów.