O Kórnickim Ośrodku Kultury. - Kórnicki Ośrodek Kultury
Slider

KÓRNICKI
OŚRODEK
KULTURY

O Kórnickim Ośrodku Kultury.

Kórnicki Ośrodek Kultury jest gminną instytucją kultury utworzoną na podstawie Uchwały nr XVII/166/2007 z dnia 28.10.2007 r. podjętej przez Radę Miejską Kórnika.
Działalność KOK, jako gminnej instytucji kultury, oparta jest na trzech priorytetach: misji edukacji artystycznej, organizacji imprez kulturalnych i współpracy kulturalnej z innymi instytucjami gminnymi, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz sołectwami.

Lata działalności udowodniły, że najważniejszym priorytetem jest realizacja misji edukacji artystycznej wśród mieszkańców gminy. Ta edukacja kulturalna i artystyczna nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy w programach szkolnych przedmioty artystyczne są marginalizowane. Dlatego kładziony jest szczególny nacisk na projekty warsztatowe rozwijające umiejętności artystyczne uczestników. Działalność warsztatowa skierowana jest nie tylko do dzieci i młodzieży, lecz także do dorosłych i obejmuje naukę budowania komunikatów metaforycznych z różnych dziedzin sztuki.
Umiejętność odczytywania i interpretacji metafor staje się co raz dotkliwszym problemem w komunikacji społecznej. Jednowymiarowe rozumienie prostych komunikatów stanowi zagrożenie dla rozwoju tak kulturalnego, jak i emocjonalnego społeczeństwa. Liczne obowiązki nas wszystkich - młodych i starszych - nie pozwalają na wgłębianie się w tę problematykę. Sądzimy, że propozycja warsztatów z różnych dziedzin sztuki dla dzieci, młodzieży i dorosłych pozwala na rozwinięcie ich twórczych umiejętności.

Zajęcia odbywają się w nie tylko w KOK. Prowadzone są niektóre spotkania w siedzibie poznańskich uczelni. To jedna ze ścieżek dotarcia z głęboką i wszechstronną edukacją artystyczną do szerokiej rzeszy odbiorców. Wchodzimy w przestrzeń miasta, do parków, na skwery, chodniki, fasady i proponujemy mieszkańcom gminy Kórnik szereg obiektów i działań, które zaciekawią, zafrapują i zachęcą do zadumy nad ich znaczeniami.
Proponując warsztaty w zakresie plastyki, muzyki, tańca, literatury, teatru staramy się wysiłek ich uczestników scalić w szereg wystaw, pokazów, występów w trakcie, których można poznać ich liczne talenty. Co ważne, ci uczestnicy są przecież znajomymi, sąsiadami, współmieszkańcami gminy. Poznawanie ich sposobu oglądu świata poprzez sztukę okazuje się fascynujące.
Kadrę etatową tworzą dyrektor – reżyser, starszy instruktor plastyki – rzeźbiarz oraz główna księgowa. Resztę kadry stanowią artyści danych dziedzin sztuki, zatrudniani do autorskich projektów.

Drugim priorytetem działalności KOK jest organizacja imprez kulturalnych zarówno masowych, takich jak Kórnickie Spotkania z Białą Damą, Dożynki gminy Kórnik, jak i bardziej kameralnych służących popularyzacji sztuki i ważnych dla ciągłości kultury zjawisk np. „Kórnickie wianki”, „Muzyka z Kórnika”, koncerty poetyckie, spotkania autorskie z artystami różnych dziedzin sztuki. Przy czym, nawet w trakcie imprez komercyjnych, KOK stara się poza programem czysto rozrywkowym wprowadzać elementy edukacji zapraszając twórców związanych z szeroko pojętym rzemiosłem, ginącymi zawodami, czy też ekologią.

Ze względu na małą powierzchnię siedziby KOK, duży nacisk kładziony jest także na realizację plenerowych imprez kulturalnych. Budowa Promenady im. Wisławy Szymborskiej wzdłuż jeziora kórnickiego nadała przestrzeni wokół KOK nowych walorów. Siedziba KOK mieści się na Prowencie, miejscu urodzin Wisławy Szymborskiej. Pragnąc przybliżyć je zarówno turystom, jak i mieszkańcom organizowane są imprezy plenerowe na polanie przy promenadzie takie jak: Letnie warsztaty artystyczne, koncerty promenadowe, cykl seansów kina letniego i inne. Co roku powstają plenerowe instalacje plastyczne, przyciągające uwagę tak mieszkańców, jak i turystów.

W siedzibie działa Scena impresaryjna KOK. Organizowane są koncerty kabaretowe, spotkania z piosenką literacką, czy też spektakle teatralne. W KOK działa Klub Dobrego Filmu. Miłośnicy kina spotykają się, by obejrzeć ciekawy film i podyskutować o nim.

Trzecim priorytetem jest współpraca z innymi instytucjami gminnymi oraz z sołectwami.
S.A: KOK współpracuje z Biblioteką Publiczną w Kórniku, Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu Oaza, ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi.

Pracownicy służą pomocą przy organizacji wszelkich imprez lokalnych. Wszystkim chętnym udzielamy wszelkiej pomocy.

Sławomir Animucki

 

Kórnicki Ośrodek Kultury

  • 62-035 Kórnik
    ul. Prowent 6
  • tel: 61 817 08 91
  • kontakt@kornickiosrodekkultury.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 61 817 08 91
e-mail: kontakt@kornickiosrodekkultury.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu
Wróć na początek strony