Konkurs plastyczny "Kolaż z Szymborską" - Kórnicki Ośrodek Kultury
Slider

KÓRNICKI
OŚRODEK
KULTURY

Stojąca postać, obok napisy.

Konkurs plastyczny "Kolaż z Szymborską"

Konkurs plastyczny "Kolaż z Szymborską".

Kórnicki Ośrodek Kultury zaprasza młodzież klas VII i VIII oraz szkół średnich gminy Kórnik do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym w „Roku Wisławy Szymborskiej” z okazji 100. rocznicy urodzin poetki.

Kolaże Szymborska tworzyła dla przyjaciół. “Wyklejanki”, jak je nazywała, najczęściej w formie pocztówek, wykonywała od lat 70 XX wieku. Powstało ich w sumie kilka tysięcy. Kompozycje składające się ze słów i obrazów łączyła w sposób nieoczywisty - dowcipny, ironiczny i zaskakujący.

100. rocznica urodzin jest znakomitą okazją do przypomnienia uczniom twórczości poetki w niebanalny sposób.

REGULAMIN KONKURSU.

 1. Organizatorem konkursu na pracę plastyczną, pt. "Kolaż z Szymborską” jest Kórnicki Ośrodek Kultury ul. Prowent 6, 62-035 Kórnik

 2. Słowo kolaż pochodzi z języka francuskiego (collage) i oznacza przyklejanie. Jest to technika plastyczna, która polega na komponowaniu obrazu z różnych materiałów, np. kawałków tkanin, ilustracji gazetowych, reprodukcji, fotografii, a także drobnych przedmiotów codziennego użytku.

 3. Organizator zaprasza do wykonania samodzielnie kolażu, który będzie komentował wybrany wiersz Wisławy Szymborskiej lub postać poetki. Kolaż może mieć tradycyjną formę plastyczną, ręcznie wykonaną lub może być w formule elektronicznej w stylu fotomontażu, który należy wydrukować.

 4. Format pracy: A4 (297 mm X 210 mm)

 5. Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę plastyczną.

 6. Uczestników mogą zgłaszać szkoły, instytucje kultury gminy Kórnik oraz rodzice lub opiekunowie.

 7. Prace plastyczne oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

  
- uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych (A) gminy Kórnik
  
- uczniowie szkół ponadpodstawowych (B) gminy Kórnik

 8. Na odwrocie pracy należy umieścić drukowanymi literami:
  - IMIĘ i NAZWISKO AUTORA
  - KATEGORIĘ WIEKOWĄ
  - DANE ZGŁASZAJĄCEGO 
  - NR TEL. lub E-MAIL

 9. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i klauzuli RODO dotyczących konkursu.

 10. Prace należy dostarczyć organizatorowi do siedziby KOK ul. Prowent 6. do dnia 22 maja 2023 roku

 11. Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa. Ostateczny werdykt należy do komisji konkursowej.

 12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.kornickiosrodekkultury.pl

 13. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu połączone z prezentacją cyfrową odbędzie się 18 czerwca 2023 w trakcie Kórnickich Spotkań z Białą Damą. 

 14. Nagrodzone prace zostaną przedstawione w formie plansz na Promenadzie im. W. Szymborskiej w trakcie obchodów 100. rocznicy urodzin Noblistki od 2 lipca 2023 r. 

 15. Pozostałe prace będzie można odbierać w Kórnickim Ośrodku Kultury do końca czerwca 2023 roku.

Karta zgłoszenia i oświadczenie RODO do pobrania:

Regulamin do pobrania:

Kórnicki Ośrodek Kultury

 • 62-035 Kórnik
  ul. Prowent 6
 • tel: 61 817 08 91
 • kontakt@kornickiosrodekkultury.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 61 817 08 91
e-mail: kontakt@kornickiosrodekkultury.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu
Wróć na początek strony