Zasady organizacji i uczestnictwa w trakcie imprez plenerowych kórnickiego ośrodka kultury w roku 2020 w trakcie epidemii covid-19 - Kórnicki Ośrodek Kultury
Slider

KÓRNICKI
OŚRODEK
KULTURY

Zasady organizacji i uczestnictwa w trakcie imprez plenerowych kórnickiego ośrodka kultury w roku 2020 w trakcie epidemii covid-19

 1. Organizatorem Wydarzenia jest Kórnicki Ośrodek Kultury ul. Prowent 6, 62-035 Kórnik
 2. Zasady opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
 3. Dyrektor na czas imprezy wyznacza koordynatora do spraw sanitarnych.
 4. Informuje się uczestników imprezy (strony internetowe, plakaty, komunikaty) o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacja regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

Podczas wydarzenia obowiązuje klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych o stanie zdrowia pozyskanych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu koronawirusowi SARS-Cov-19 dostępna w siedzibie KOK i na stronie internetowej www.kornickiosrodekkultury.pl.

Zasady pracy artystycznej i wykonawczej:

 • Artyści/wykonawcy zobowiazani sa do wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia przed przystapieniem do pracy.
 • Artyści/wykonawcy zobowiazani sa do zachowania 1,5-metrowej odległości o ile to możliwe ( w przypadku mniejszej odległości konieczność zakrywania ust i nosa)
 • Zapewnienie środków dezynfekujacych na zapleczu i na scenie dla artystów/wykonawców

Zasady organizacji widowni:

 • Zapewnienie co najmniej 5 m2 na osobę; Obowiązek zachowania 1,5-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami;  Wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie dystansu. Konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób; Wyraźne oddzielenie i oznaczenie terenu między scena a widownia (w odległości 2 metrów od sceny/artystów, w przypadku występów wokalnych – min. 6 metrów)
 • Na terenie wydarzenia rozmieszcza się tablice informacyjne przypominające o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu.
 • Podczas wydarzenia konferansjer przypomina o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego
 • W przypadku widowni z miejscami siedzącymi wygradza się teren z zachowaniem 1,5 metrowej odległości między krzesłami.

Uwaga! Obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami nie dotyczy:

 • osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
 • osoby, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 • osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z 19.06.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000106601.pdf.

Kórnicki Ośrodek Kultury

 • 62-035 Kórnik
  ul. Prowent 6
 • tel: 61 817 08 91
 • kontakt@kornickiosrodekkultury.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 61 817 08 91
e-mail: kontakt@kornickiosrodekkultury.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu
Wróć na początek strony