VII Kórnicki Festiwal Rękodzieła "Guzik z pętelką" 2022 - Kórnicki Ośrodek Kultury
Slider

KÓRNICKI
OŚRODEK
KULTURY

VII Kórnicki Festiwal Rękodzieła "Guzik z pętelką" 2022

VII Kórnicki Festiwal Rękodzieła "Guzik z pętelką" 2022

Regulamin VII Kórnickiego Festiwalu Rękodzieła "Guzik z pętelką”

1. Organizatorem konkursu Kórnicki Ośrodek Kultury, ul. Prowent 6, Kórnik. 

2. Celem konkursu jest prezentacja i promocja lokalnej twórczości z zakresu szeroko pojętego rękodzieła, zorganizowanie miejsca do wspólnej wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz integracja lokalnej społeczności. 

3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie zamieszkujące Gminę Kórnik oraz gminy sąsiednie (graniczące z Gminą Kórnik). 

4. Zgłoszenia prac z różnych dziedzin rękodzieła przyjmujemy poprzez formularz internetowy w terminie do 25.11.2022. Zgłoszone prace mogą być tworzone na szydełku, drutach, uszyte, utkane, wyhaftowane, mogą być to frywolitki, serwetki, bombki, autorskie zabawki, ubrania i ozdoby, ceramika i inne dziedziny rękodzieła. 

5. Prace można zgłaszać w następujących kategoriach: 

I. Kategoria świąteczna – prace rękodzielnicze związane z tematyką Świąt Bożego Narodzenia oraz zimy. 

II. Kategoria codzienna – prace rękodzielnicze nie związane z tematyką świąteczną. 6. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace w każdej kategorii. 

7. Maksymalne wymiary prac zgłoszonych to 80x80 cm. Większych prac, ze względu na miejsce wystawy, nie ma możliwości należycie wyeksponować. Dotyczy to maksymalnego rozmiaru pracy po rozłożeniu (koce, obrusy, serwety i tym podobne, które po rozłożeniu będą miały większe wymiary nie zostaną przyjęte do konkursu). 

8. Zgłoszenia prac odbywają się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie: stowarzyszenie-paradoks.pl/guzik

Uwaga! W razie problemów ze zgłoszeniem pracy poprzez formularz elektroniczny prosimy o kontakt pod numerem tel. 601356502 w celu ustalenia innego sposobu zgłoszenia pracy. 

9. Regulamin znajduje się w zakładce „Do pobrania” na stronie www.kornickiosrodekkultury.pl

10. Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie o przyjęciu na festiwal najpóźniej w dniu 27 listopada 2022 r. 

11. Osoby, które zostaną przyjęte do udziału w festiwalu dostarczają prace na wystawę od 28 listopada do 2 grudnia 2022 do siedziby Kórnickiego Ośrodka Kultury w godzinach pracy Ośrodka od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00 oraz w piątek od 17.00 do 19.00. Prace niedostarczone w tym terminie nie zostaną ocenione przez Jury. 

12. Jury w składzie Magdalena Nogal oraz Agnieszka Adamowska wyłoni prace, które zostaną zaprezentowane na festiwalu, a następnie przyzna nagrody i wyróżnienia. Jury zastrzega sobie prawo do nie dopuszczenia do festiwalu prac o niskim poziomie artystycznym lub technicznym oraz zmianie kategorii zgłoszonej pracy. 

  1. Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę w konkursie. 
  2. Nagrody zostaną przekazane uczestnikom podczas wernisażu. 
  3. Wernisaż prac i ogłoszenie wyników odbędzie się 11 grudnia 2022 w Kórniku. Jeśli sytuacja epidemiczna w Polsce nie pozwoli na organizację wernisażu i rozdania nagród, wystawa odbędzie się w formie online, a z osobami nagrodzonymi organizator skontaktuje się w celu wręczenia nagród. 

16. Wystawa prac oraz rozdanie nagród odbędą się na Kórnickim Rynku – jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne. 

17. Wysłanie zgłoszenia na Festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, zgodą na bezpłatne publikowanie fotografii prac w mediach, Internecie i publikacjach dotyczących Festiwalu oraz na przetwarzanie danych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby realizacji Festiwalu zgodnie z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)).

18. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji prac w mediach, serwisach społecznościach, katalogach i ulotkach związanych z organizacją Festiwalu bez dodatkowego honorarium. 

19. Osoba zgłaszająca swoje prace na Festiwal oświadcza, że jest jej autorem i prace te nie są obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich. 

20. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane na bieżąco przez Organizatora. 

TERMINARZ

Do 25 listopada – przyjmowanie zgłoszeń ELEKTRONICZNIE.

Do 2 grudnia – termin dostarczenia prac na wystawę.

11 grudnia – wernisaż wystawy konkursowej oraz ogłoszenie wyników konkursu. 

 

PROGRAM

Sobota: 10.12.2022

10.00 – 18.00 kiermasz i pokaz rękodzieła z Pracowni Tkaniny Artystycznej Kórnickiego Ośrodka Kultury

12.00 Otwarte warsztaty makramy - prowadzone przez Agnieszkę Mazurek (Kura z Młyna)

14.00 Warsztaty rysunkowe dla dzieci – Aleksandra Gołębowska (Ola Dove Rysuje)

16.00 Warsztaty twórcze dla dzieci – Stowarzyszenie Paradoks

Niedziela: 11.12.2022

11.00 - 16.00 wystawa prac nagrodzonych w konkursie Guzik z pętelką

11:30  Warsztaty – Świąteczne kartki włóczką malowane – prowadzi Agnieszka Adamowska (Heklunki Agnichy)

 

13.00 FINAŁ  -Wręczenie nagród w konkursie rękodzieła oraz wystawa nagrodzonych prac twórców nagrodzonych w konkursie , spotkanie twórców nagrodzonych w konkursie

14.00 Warsztaty - Roślinna dekoracja na drzwi - prowadzi Ivy&Rose

Formularz:

 http://stowarzyszenie-paradoks.pl/zgloszenie-do-festiwalu/

Regulamin:

Kórnicki Ośrodek Kultury

  • 62-035 Kórnik
    ul. Prowent 6
  • tel: 61 817 08 91
  • kontakt@kornickiosrodekkultury.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 61 817 08 91
e-mail: kontakt@kornickiosrodekkultury.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu
Wróć na początek strony